אסתי גנן - קלינאית תקשורת מוסמכת

לפעמים אני עוזר במשהו לאנשים

בדברים קטנים, אבל אני יודע שבמעשים לא די. כי אנשים רוצים שידברו אליהם. והם עצמם רוצים לדבר. לעתים קרובות זה חשוב להם הרבה יותר ממעשים. ( אהרון מגד, עשהאל )

Slide 1

תקשורת

טיפול בהפרעות קשר ופרגמטיקה, בקרב ילדים ובוגרים. במסגרות חינוך רגילות ובספקטרום
ה PDD. קרא עוד

שפה

טיפול באיחור בהתפתחות השפתית, איחור ברכישת אוצר מילים, בארגון רעיונות למבעים ובמורכבותם. שיבושי הטיות ,מיליות קישור וניסוח. הטיפול מתמקד גם בבעיות שליפה. קרא עוד

גמגום

טיפול בגמגום לילדים ומבוגרים. טיפול בהפרעות בקצב ורצף הדיבור וכולל בעיות גמגום ודיבור חטוף. קרא עוד

צרידות

טיפול בצרידות במתמקד בנשימה המתאימה לצרכי דיבור,והפקת הקול באופן נכון. קרא עוד

היגוי ודיספרקסיה

טיפול בשיבושי היגוי שונים: החלפת צליל בצליל אחר, שיבוש צליל והגייתו באופן לא תקין,סיקול הברות,השמטת צליל באופן קבוע,וכן שיבושי היגוי לא עקביים. קרא עוד

יופי הדיבור הוא הכוח לתרגם את האמת לשפה המובנת לאדם עמו אתה מדבר.
ראלף וולדו אמרסון