אסתי גנן - קלינאית תקשורת מוסמכת

היגוי ודיספרקסיה

טיפול בשיבושי היגוי שונים:

החלפת צליל בצליל אחר, שיבוש צליל והגייתו באופן לא תקין,סיקול הברות,השמטת צליל באופן קבוע,וכן שיבושי היגוי לא עקביים.

לכל צליל יש גיל רכישה טבעי.
כאשר ילד לא הוגה את מערך הצלילים המותאם לגילו ומשמיט/מחליף צלילים באופן עקבי,דיבורו הופך ללא ברור, ועלול לצור תסכול וקושי בתקשורת עם סביבתו.
לעיתים ניתן לתת הדרכה לבית שתאפשר קיצור התהליך הטיפולי והעברת התירגול והיישום לסביבה הטבעית של הילד.

2

כמובן הכל בהתאם לבשלות הילד,למצב טונוס השרירים באזור אברי ההיגוי ועוד.(לדוגמא: אם קיימות השמטות של הברות לא מוטעמות והגיית הברה אחת בלבד-ניתן ורצוי לאבחן ולטפל סביב גיל שנתים. בעיות בליעה וריור גם דורשות התייחסות מוקדמת).

צלילי הדיבור ,כאמור, נרכשים בסדר היררכי מסוים, ולכל הגה ישנו גיל רכישה נורמטיבי. גיל זה הינו הגיל בו הילד אמור להפיק את ההגה בצורה נכונה ולא משובשת. ההגה מ' למשל נחשב קל וראשוני לעומת ההגה ר', המורכב וקשה יותר להיגוי בעברית, ומכאן – גיל הרכישה שלו מאוחר יותר.

לדוגמא:

  • השמטת ר/ח מתאימה לטיפול לקראת גיל 4
  • השמטת הצלילים האחוריים ק,ג,ל –החל מגיל 4.
  • שיבוש "ש" בסביבות גיל 5
  • ו-"צ" בסביבות גיל 5 וחצי

ילדים רבים משבשים הגאים (צלילים) מסוימים בדיבורם. במקרים כאלו, באבחון ניתן להתרשם אילו מבין הצלילים משובשים, האם השיבוש מתאים או לא מתאים לגיל הילד, האם השיבוש הוא עקבי (קבוע) או לא-עקבי, ועוד. ההתערבות הטיפולית תיקבע תוך התחשבות במשתנים אלו.

לעיתים, קיים מצב של שיבושים מרובים, של מספר הגאים. כמו: השמטת הברה ראשונה או אחרונה/השמטת צלילים שותקים(בשווא)/השמטת צלילים שאינם מוטעמים. שיבושים אלו קרויים תהליכים פונולוגיים או תהליכים פרוזודיים. אף הם שכיחים כחלק מהתפתחות השפה. מרביתם של תהליכים אלו אמורים להעלם עד גיל 4 שנים. קיומם של שיבושים רבים, עקביים ולא-עקביים, ופגיעה ניכרת במובנות הדיבור עשויה להעיד על לקות שפתית הקרויה אפרקסיה או דיספרקסיה.
דיספרקסיה היא קושי בתכנון התנועה. לעיתים התופעה ממוקדת רק בדיבור ולעיתים בתחומים נוספים ויש לבדוק זאת לעומק.

טיפול בשיבושי היגוי 

לפני התחלת הטיפול בהיגוי חשוב לערוך לילד בדיקת שמיעה ולוודא ששמיעתו תקינה . במקרים רבים אפילו ירידה זמנית בשמיעה, למשל עקב נוזלים באוזניים, עלולה לגרום לשיבושי היגוי . במקרה כזה נתחיל הטיפול  בהיגוי אחרי טיפול של רופא א.א.ג.

כאשר הילד מגיע לאבחון בהיגוי, מתקבלת החלטה האם הגיל הכרונולוגי מתאים לטיפול בשיבוש המסוים, מה סדר ההגאים לטיפול ובאיזו צורה יילמד הצליל.

אנו נעזרים בד"כ בתכלול רב חושי ומערבים מספר חושים כדי להקנות את הצליל החדש.

הצליל המתוקן  נלמד באמצעים חווייתיים, ציורים, מול מראה ותוך תחושה של השיבוש לעומת התיקון.
בד"כ לילד יש מחברת המלווה את הטיפול ובה הוא מקבל תרגילים לבית לשם הטמעת הנלמד .

bird3

דיספרקסיה ורבלית התפתחותית  היא ליקוי שמהותו  : קושי בתכנון תנועה באברי ההיגוי.

לעיתים נצפית גם כקושי בתכנון תנועה במערכות הנשימה, הלסת ושרירי הלשון.

יתכנו במקביל גם סירבול בתנועות הלשון והלסת, או קושי בניפוח לחיים/שתיה מקש/שריקה במשרוקית או הפרחת בועות סבון וכו.

לעיתים נצפה ריור כבד או קל, בעת מנוחה או/ וגם בעת אכילה ודיבור.

תיתכנה  ( לא מחוייב) תופעות דומות של קושי בתכנון תנועה הפרדת תנועה וסירבול גם באזורים אחרים בגוף ובמטלות הקשורות במוטוריקה גסה ועדינה.

 לרוב הדיספרקסיה באה לידי ביטוי בשיבושי היגוי קבועים ואקרעיים : השמטות צלילים, החלפות, סיקולי הברות, השמטת הברות לא מוטעמות או צלילים שותקים( בשווא)  ועוד.

באופו ראשוני, לילד אין יכולת חיקוי המשתפרת עקב הבניית החיקוי

להיפך, הוא חש תסכול עקב קושי משמעותי לחקות צלילים ותנועות.

עקב קשיי ההתארגנות נצפים שיבושים בסביבת ההברה, המילה , המשפט והקטע.

 ילד הסובל מדיספרקסיה, יתקשה באירגון המבע, ובהפנמת חוקים פונולוגיים.

לעיתים נצפה גמגום שניוני כתוצאה מהקושי בהתמודדות עם הדיספרקסיה.

הטיפול בדיספרקסיה: 

הטיפול תומך באמצעות תכלול רב חושי בכישורי החיקוי של הילד.

ניתנת לו "תמונה "  רחבה יותר של אופן הפקת הצלילים, תוך שימוש בשמיעה, ראייה , מגע וידע  תאורטי .

המילים מוגשות לילד עם תיווך.

קיימת עבודה על תנועתיות אברי ההיגוי באופן מדורג, ובהתאם לצורך גם טיפול באכילה שתיה ובליעה נכונים.

כמו"כ מתורגל נושא הרצף התנועתי מרמת ההברה ועד לרמת הקטע, תוך שילוב( בעת הצורך)   של שילוב תנועתיות גופנית נרחבת יותר.

חשובה מאד התייחסות רב תחומית כאשר מטופל ילד דיספרקסי, ומעבר לקלינאית התקשורת מומלצת הערכה של פיסיותראפיסטית התפתחותית, מרפאה בעיסוק ואם יש צורך-גם התייחסות רגשית.